Astri Polska jest wiodącą firmą polskiego sektora kosmicznego, specjalizującą się w dziedzinach elektroniki, optomechatroniki oraz aplikacji i usług satelitarnych. Firma jest polskim liderem pod względem zaangażowania w programy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dostarcza też dedykowane rozwiązania realizowane na zlecenie m.in.: Komisji Europejskiej (Europejska Agencja GNSS, Europejska Agencji Środowiska, Horizon 2020), Banku Światowego czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Od powstania w 2010 r., Astri Polska zaangażowana była w ponad 50 projektów, a swoje kompetencje w firmie rozwijało ponad 250 inżynierów, co sprawia, że  Astri Polska jest liderem w zakresie kształcenia kadr polskiego sektora kosmicznego.

Dowiedz się więcej...

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

 

OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

 

KONTAKT


Astri Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
Tel.: +48 22 57 72 666
Fax: +48 22 57 72 681

office.astripolska@astripolska.pl

VAT number (NIP) PL 521-35-73-202
Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000360828
Kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł w całości opłacony