ZOBRAZOWANIA SATELITARNE
(OPTYCZNE I RADAROWE)

Astri Polska oferuje pełną gamę zobrazowań satelitarnych, zarówno optycznych jak i radarowych dla każdego miejsca na Ziemi, w tym:

  • zobrazowania optycznie o rozdzielczości do 50 cm
  • zobrazowania radarowe o rozdzielczości do 25 cm
  • zobrazowania oraz produkty pozyskane z wykorzystaniem satelitów optycznych: Pleiades, Spot oraz radarowych: TerraSAR-X / TanDEM-X / PAZ
  • posiadamy dostęp do archiwum zobrazowań satelitarnych od roku 1986 (SPOT)

Dzięki możliwości bezpośredniego programowania satelitów gwarantujemy krótki czas oczekiwania na wykonanie nowej akwizycji oraz szybką dostawę nowo pozyskanych danych