SYSTEMY IT WSPIERAJĄCE
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Astri Polska dostarcza dedykowane rozwiązania informatyczno-analityczne wspierające działania służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Tego typu systemy oferują użytkownikom szereg korzyści płynących z wykorzystania w nich m.in.: technologii satelitarnych, takich jak nawigacja, komunikacja czy serwisy geoinformacyjne oparte o dane pochodzące z satelitów obserwacji Ziemi.

Oprócz wsparcia realizacji zadań związanych z wystąpienieniem sytuacji kryzysowej, systemy te mogą mieć zastosowanie także podczas prowadzenia działań prewencyjncyh. Niewątpliwą zaletą naszych rozwiązań jest możliwość wykorzystania ich w procesie szkolenia funkcjonariuszy.

 

 

Przykłady projektów:

UDZIAŁ W EUROPEJSKICH PROJEKTACH Z OBSZARU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W ostatnich latach sukcesywnie budowaliśmy swoje kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego, uczestnicząc w licznych projektach z tej dziedziny. Były to inicjatywy organizowane na zlecenie Komisji Europejskiej, których celem było rozwijanie nowoczesnych narzędzi dedykowanych zarządzaniu kryzysowemu oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom CBRNE. Projekty te były realizowane przez konsorcja, w których skład wchodziły firmy i instytucje będące europejskimi liderami w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Coraz większą rolę w nowoczesnych systemach zarządzania sytuacjami kryzysowymi odgrywają technologie satelitarne. Oprócz zwiększenia świadomości sytuacyjnej, umożliwiają zarządzanie służbami pracującymi na miejscu zdarzenia w o wiele bardziej efektywny sposób.

Przykładowe projekty:

SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Astri Polska oferuje szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, organizowane w formie praktycznych warsztatów. Szkolenia poświęcone są efektywnej koordynacji działań osób i jednostek zaangażowanych w zarządzanie kryzysem. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem m.in.: dedykowanej aplikacji "Eva Maps Training", opracowanej przez Astri Polska. System został zbudowany w oparciu o doświadczenia zebrane podczas organizacji ćwiczeń w ramach projektów europejskich oraz potrzeby i oczekiwania zidentyfikowane w ramach bieżącej współpracy ze służbami mundurowymi. Multimedialne ćwiczenia odbywają się w oparciu o wirtualne sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej właściwej dla danej jednostki administracyjnej lub wygenerowanej na bazie reprezentatywnych danych z zasobów Astri Polska.

ZOBACZ NASZE REFERENCJE: