Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania Warsztaty dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została wyłączona

W dniach 25-28 października 2016 Astri Polska przeprowadziła warsztaty z zakresu spraw obronnych i  zarządzania kryzysowego dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. Doskonalenie umiejętności praktycznych w celu przeciwdziałania i reagowania na wypadek zagrożeń terrorystycznych na terenie jednostek nadzorowanych. Realizacja wybranych zadań w czasie kryzysu i podwyższonego stanu gotowości obronnej państwa.

 

Warsztaty miały charakter gry decyzyjnej z wykorzystaniem oprogramowania EvA Maps Training, komunikatora TrueConf oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych w tradycyjnej formie papierowej. Ćwiczenie przebiegało w oparciu o założony scenariusz, którego celem było wprowadzenie graczy w fikcyjną sytuację, która wymagała podjęcia odpowiednich działań i uruchomienia właściwych procedur. Zdarzenia prezentowane w scenariuszu były fikcyjne i zakładały prezentację splotu możliwie najbardziej niekorzystnych wydarzeń w krótkim czasie, zaczynając od zamieszek i protestów, a kończąc na zagrożeniu militarnym obcych wojsk i wprowadzeniu stanu wojennego.

 

Dystrybuowane materiały skupiały się głównie na jednostkach biorących udział w grze, jednak należy zaznaczyć – scenariusz zakłada, że z podobnymi problemami boryka się znaczna część jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych tj. jednostek uczelnianych, instytutów badawczo-rozwojowych, centrów naukowych, i innych.

 

Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Aktywnie zaangażowało ćwiczących w sposób adekwatny do skali wybranych zdarzeń kryzysowych w poszczególnych jednostkach, pozwoliło zweryfikować znajomość procedur realizacji wybranych zadań operacyjnych, doskonalić umiejętności praktyczne w zakresie realizacji wybranych zadań oraz opracowywać propozycje działań władz danej jednostki, doskonalić pracę pod presją czasu i natłoku informacji oraz oceniać bieżące sytuacje i wypracowywać rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo we własnej jednostce.

 

Kontynuacją warsztatów będzie trening Systemu Stałych Dyżurów organizowany w listopadzie 2016 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


No Comments

Comments are closed.