Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania Trening Systemu Stałych Dyżurów w MNiSW została wyłączona

W dniach 15-16 listopada 2016 firma Astri Polska zrealizowała trening Systemu Stałych Dyżurów adresowany do pracowników realizujących zadania obronne w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Szkolenie było kontynuacją warsztatów zorganizowanych w październiku 2016 w MNiSW. Scenariusz treningu był ściśle powiązany z wydarzeniami z gry i wynikami pracy jej uczestników.

 

Trening został przeprowadzony zgodnie  z obowiązującą Instrukcją funkcjonowania Stałego Dyżuru w Ministerstwie i jednostkach nadzorowanych przy wykorzystaniu ustalonych zasad komunikacji i raportowania opisanych w instrukcjach. Przećwiczona została procedura uruchomienia Systemu we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych oraz procedury realizacji wybranych zadań operacyjnych. W czasie treningu uczestnicy realizowali swoje zadania jako przedstawiciele własnych jednostek, a nie jak podczas gry decyzyjnej fikcyjnych jednostek organizacyjnych.

 


No Comments

Comments are closed.