TEcHNO
(Test Environment for Hybrid NavigatiOn)

TEcHNO (Test Environment for Hybrid NavigatiOn) – jest projektem związanym z rozwojem technologii nawigacji hybrydowej (GNSS + LTE). Jego celem jest zaprojektowanie platformy oprogramowania, która pozwoli na integrację aparatury wykorzystywanej przy testowaniu urządzeń wykorzystujących nawigację hybrydową. Oprogramowanie dostarczone przez konsorcjum, którego liderem jest Astri Polska oprócz sterowania urządzeniami w laboratorium umożliwi generowanie scenariuszy symulacyjnych. Testy oraz pierwsza implementacja systemu będzie w centrum badawczym ESTEC, należącym do ESA

Rola Astri Polska w projekcie: Astri Polska jest liderem projektu odpowiedzialnym za zaprojektowanie i stworzenie platformy testowej, jej przetestowanie i wdrożenie.

Konsorcjum: Astri Polska (lider), Spirent Communications, Systemics PAB.

Czas realizacji: 2017-2019

Projekt jest relizowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme.

42_digital_logo_dark_blue_HI