TEcHNO – Test Environment for Hybrid NavigatiOn


TEcHNO (Test Environment for Hybrid NavigatiOn) – jest projektem związanym z rozwojem technologii nawigacji hybrydowej (GNSS + LTE). Jego celem jest zaprojektowanie platformy oprogramowania, która pozwoli na integrację aparatury wykorzystywanej przy testowaniu urządzeń wykorzystujących nawigację hybrydową. Oprogramowanie dostarczone przez konsorcjum, którego liderem jest Astri Polska oprócz sterowania urządzeniami w laboratorium umożliwi generowanie scenariuszy symulacyjnych. Testy oraz pierwsza implementacja systemu będzie w centrum badawczym ESTEC, należącym do ESA 

Rola Astri Polska w projekcie:

Astri Polska jest liderem projektu odpowiedzialnym za zaprojektowanie i stworzenie platformy testowej, jej przetestowanie i wdrożenie.


 

Konsorcjum:

 


 

Czas trwania projektu:

czerwiec 2017 – czerwiec 2019


 

Projekt jest relizowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme.

42_digital_logo_dark_blue_HIpowrót do strony głównej

OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE