Media o nas: Sukces Astri Polska w H2020!

Nawigacja
Cztery polskie firmy, w tym Astri Polska, oraz jedna instytucja naukowa otrzymały granty na rozwój nawigacji satelitarnej w konkursach programu Horyzont 2020, zamkniętych w 2014 roku.  [br] Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej, który ma być alternatywą bądź uzupełnieniem dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS) i rosyjskiego GLONASS. Do tej pory Unia Europejska nie miała własnego systemu nawigacji satelitarnej. W przeciwieństwie do innych Galileo będzie dokładniejszy. Kontrolować będą go instytucje cywilne, a nie wojskowe. Sama nazwa Galileo jest również nazwą jednego z konkursowych obszarów tematycznych w programie ramowym Horyzont 2020. [br] Do konkursu zgłoszono z całej europy 105 pomysłów na rozwój i wykorzystanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej z czego ponad trzy czwarte odrzucono, zaś 1/5 które otrzymały dofinansowanie realizowana będzie we wspólpracy z polskimi partnerami. [br] Astri Polska otrzymała dofinansowanie na projekt e-KnoT, którego celem…
Read More
PIERWSZE POLSKO- FRANCUSKIE FORUM NAUKI I INNOWACJI

PIERWSZE POLSKO- FRANCUSKIE FORUM NAUKI I INNOWACJI

Media, Media, Wydarzenia, Wydarzenia
W dniu 1 czerwca firma Astri Polska wzięła udział w pierwszym Polsko-Francuskim Forum Nauki i Innowacji zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólnie z Instytutem Francuskim w Polsce i Ambasadę Francji. [br] Spotkanie odbyło się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i było okazją do spotkania oraz wymiany doświadczeń z innymi podmiotami zaangażowanymi w naukę i rozwój innowacji. [br] W pierwszej części wydarzenia przeprowadzona została dyskusja panelowa na temat mobilności naukowców, finansowania nauki, innowacji i transferu technologii, a następnie przedstawiono Krajowe Punkty Kontaktowe oraz ich rolę w programie Horyzont 2020. [br] Delegacja Astri Polska wzięła udział w konferencji H2020 oraz w sesji plakatowej na której zaprezentowała swoje bieżące projekty tj.: Nowe technologie wielowarstwowych płytek obwodów drukowanych przeznaczone do szybkiego projektowania modułów elektronicznych (New technologies of multi-layered printed circuit boards, intended for rapid-design…
Read More

Start projektu E-KnoT w ramach programu Horyzont2020

Astri Polska, Astri Polska, GNSS, GNSS, H2020, H2020
Ruszył projekt E-KnoT (European GNSS Knowledge Triangle) wspólfinanoswany w ramach programu Horyzont 2020. Astri Polska jest partnerem projektu i odpowiedzialna jest za organizację czterech wydarzeń, tzw. Technology Road Show, mających na celu umożliwienie i wsparcie współpracy pomiędzy sektorem przemysłu a badaniami naukowymi i edukacją oraz upowszechnianie projektu w krajach Europy Centralnej i Wschodniej. [br] Więcej informacji o projekcie w PROJEKTY/e-KNOT lub na oficjalnej stronie internetowej e-KnoT.  
Read More