Szkolenie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zadań obronnych

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej z zadań obronnych została wyłączona

W dniu 13 kwietnia 2017 r. Astri Polska przeprowadziła szkolenie dla pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu wykonywania zadań obronnych, oraz zadań wynikających ze stałego dyżuru.


Szkolenie składało się z wykładu oraz studium przypadku. Część teoretyczna poświęcona była założeniom systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz funkcjonowaniu stanowisk kierowania bezpieczeństwem w administracji publicznej.


Druga część spotkania obejmowała wykład interaktywny i studium przypadku. Omówione zostały zagadnienia związane z realizacją zadań obronnych w administracji rządowej, w sektorze oświaty i wychowania w czasie podwyższania gotowości obronnej. Uczestnicy szkolenia poznali także praktyczne przykłady sytuacji kryzysowych oraz ich potencjalny wpływ na pracę Ministerstwa.


Elementem podsumowującym część teoretyczną było studium przypadku w formie gry decyzyjnej, która zakładała zaplanowanie funkcjonowania Ministerstwa w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu.  W ten sposób pracownicy Ministerstwa mogli samodzielnie opracować plan działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz zaplanować podstawowe czynności na miejscu zdarzenia.


No Comments

Comments are closed.