Szkolenia i systemy dla zarządzania kryzysowego

Astri Polska oferuje szkolenia i systemy wspomagające zarządzanie kryzysowe.

Eva_training_products

EVA MAPS TRAINING

EvA_c_m_t

Szkolenia symulacyjne z zakresu koordynacji działań podczas zdarzeń kryzysowych


Astri Polska oferuje szkolenia realizowane w formie jednodniowych warsztatów praktycznych, obejmujących zagadnienia skutecznej koordynacji działań jednostek uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym. Szczególny nacisk kładziony jest na działania związane z reakcją na zdarzenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne  i nuklearne (CBRNE). Prowadzone przez ekspertów warsztaty zakładają przeprowadzenie szeregu symulacji zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu ludności. Multimedialne ćwiczenia odbywają się w oparciu o wirtualne sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej właściwej dla danej jednostki administracyjnej lub wygenerowanej na bazie reprezentatywnych danych z zasobów Astri Polska.

CEL SZKOLENIA

zbudujemy współpracę w zespole, zweryfikujemy umiejętności i wiedzę, szybkość reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację

ocenimy spójność i kompatybilność stosowanych procedur i planów zarządzania kryzysowego

sprawdzimy zewnętrzny i wewnętrzny obieg informacji, zaproponujemy rozwiązania w sytuacjach, gdy brak jest procedur

Astri Polska w ramach szkolenia oferuje

 opracowanie, w oparciu o dane Klienta i własne,  wszystkich niezbędnych danych (mapowych i opisowych) do  przeprowadzenia warsztatu

pełne przygotowanie sprzętowe i programistyczne niezbędne  do przeprowadzenia warsztatu

 opiekę wykwalifikowanych specjalistów i ekspertów w dziedzinach zarządzania kryzysowego

 przygotowanie niestandardowych, zaskakujących i wychodzących poza schemat elementów scenariusza

elastyczny scenariusz, pozwalający kreować jego przebieg w zależności od rozwoju szkolenia

wszelkie inne niezbędne materiały na czas prowadzenia warsztatu


Eva_mapping_products

EVA CRISIS MAPPING

EvA_c_m

Zintegrowany system wymiany informacji dla zarządzania kryzysowego


EvA Crisis Mapping pozwala na gromadzenie danych przestrzennych, opisowych i dynamicznych w postaci zwartej, zintegrowanej bazy danych prezentowanej w formie interaktywnej mapy. Aplikacja przetwarza, analizuje i udostępnia posiadane zasoby. Umożliwia  także nanoszenie nowych danych, komunikację indywidualną oraz grupową między użytkownikami systemu.


System został zbudowany w oparciu o doświadczenie zebrane podczas organizacji ćwiczeń w ramach projektów europejskich oraz potrzeby i oczekiwania zidentyfikowane w ramach bieżącej  współpracy z jednostkami z obszaru bezpieczeństwa.


EvA Crisis Mapping to więcej niż GIS. System jest idealnie dostosowany do potrzeb zarządzania kryzysowego, skutecznie wspiera komunikację i wymianę informacji pomiędzy wszystkimi  zaangażowanymi jednostkami. EvA Crisis Mapping to pewność dostępu do wszystkich danych w sposób szybki, prosty i skuteczny.


Propozycja Astri Polska obejmuje wdrożenie profesjonalnego rozwiązania EvA Crisis Mapping oraz specjalistycznych narzędzi wspierających działania z zakresu zarządzania kryzysowego, dostarczanych jako gotowe do użycia komponenty systemu.

GŁÓWNE KORZYŚCI Z WDROŻENIA

ZARZĄDZANIE DANYMI

ZARZĄDZANIE ZDARZENIEM

KOMFORT PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I ROZWÓJ

Aplikacja kierowana jest do

CENTRÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I STANOWISK KIEROWANIA W SŁUŻBACH


Zapewnia pełen podgląd wszystkich danych gromadzonych przez serwer centralny i ich analizę. Umożliwia pracę z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji desktopowej, w oparciu o dane z serwera i bazy danych.

UŻYTKOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W TERENIE


Dedykowana aplikacja opracowana dla konkretnej grupy użytkowników (np. strażaków, policjantów, lekarzy, cywili) oraz dostosowana do urządzeń, na których będzie używana. Zapewniając podgląd niezbędnych danych, skutecznie wspiera dowodzenie zdarzeniem. 


NASZE REFERENCJE:


 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017)


 
Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu (2017)


 
BAE SYSTEMS (2016)


 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016)Skontaktuj się z nami jesli jesteś zainteresowany szczegółową ofertą office.astripolska@astripolska.plpowrót do strony głównej