SZKOLENIA Z ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Astri Polska oferuje szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego, organizowane w formie praktycznych warsztatów. Szkolenia poświęcone są efektywnej koordynacji działań osób i jednostek zaangażowanych w zarządzanie kryzysem. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem m.in.: dedykowanej aplikacji "Eva Maps Training", opracowanej przez Astri Polska. System został zbudowany w oparciu o doświadczenia zebrane podczas organizacji ćwiczeń w ramach projektów europejskich oraz potrzeby i oczekiwania zidentyfikowane w ramach bieżącej współpracy ze służbami mundurowymi. Multimedialne ćwiczenia odbywają się w oparciu o wirtualne sytuacje kryzysowe, osadzone w realnej przestrzeni geograficznej właściwej dla danej jednostki administracyjnej lub wygenerowanej na bazie reprezentatywnych danych z zasobów Astri Polska.