SYMULATOR OBCIĄŻENIA

Astri Polska oferuje symualtor obciążenia dla linii sygnałowych, linii zasilania i interfejsów satelitów. Jest używany podczas testów weryfikacyjnych i walidacyjnych z zapewnionym obiegiem powietrza i dedykowanymi wyjściami pomiarowymi. Urządzenie jest kompatybilne z 19-calowym systemem szaf rackowych.

Rozwiązania opracowane przez Astri Polska w tej dziedzinie znalazły zastosowanie w następujących programach kosmicznych: