Media o nas: Sukces Astri Polska w H2020!

Cztery polskie firmy, w tym Astri Polska, oraz jedna instytucja naukowa otrzymały granty na rozwój nawigacji satelitarnej w konkursach programu Horyzont 2020, zamkniętych w 2014 roku. 

[br]

Galileo to europejski system nawigacji satelitarnej, który ma być alternatywą bądź uzupełnieniem dla amerykańskiego Global Positioning System (GPS) i rosyjskiego GLONASS. Do tej pory Unia Europejska nie miała własnego systemu nawigacji satelitarnej. W przeciwieństwie do innych Galileo będzie dokładniejszy. Kontrolować będą go instytucje cywilne, a nie wojskowe. Sama nazwa Galileo jest również nazwą jednego z konkursowych obszarów tematycznych w programie ramowym Horyzont 2020.

[br]

Do konkursu zgłoszono z całej europy 105 pomysłów na rozwój i wykorzystanie europejskiego systemu nawigacji satelitarnej z czego ponad trzy czwarte odrzucono, zaś 1/5 które otrzymały dofinansowanie realizowana będzie we wspólpracy z polskimi partnerami.

[br]

Astri Polska otrzymała dofinansowanie na projekt e-KnoT, którego celem jest stworzenie silnej współpracy europejskiej w zakresie GNSS (Global Navigation Satellite System – Globalny System Nawigacji Satelitarnej) poprzez wzmocnienie kontaktów pomiędzy edukacją, nauką i przemysłem.

[br]

Więcej informacji o wynikach konkursu: http://www.kpk.gov.pl/?p=25710