Astri Polska oferuje prace na stanowisku
Starszy Specjalista ds. Teledetekcji
w dziale Aplikacji i Usług Satelitarnych.

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • kierowanie pracami 2-3 osobowego zespołu Obserwacji Ziemi,
 • przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych (optycznych i radarowych),
 • wykonywanie zadań związanych z realizacją projektów CoSIMS (https://astripolska.pl/cosims/)
  i SAFEDAM (https://astripolska.pl/safedam/),
 • przygotowywanie wniosków projektowych do Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, i in.,
 • wsparcie działań związanych z rozwojem biznesu w obszarze obserwacji Ziemi,
 • wsparcie prac sprzedażowych,
 • raportowanie do kierownika Działu.

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego w obszarze teledetekcji lub pokrewnym,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy w teledetekcji,
 • wiedzy z zakresu zarządzania projektami,
 • doświadczenia w przygotowywaniu wniosków do Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie, pozwalającą na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – wymóg konieczny,
 • otwartości na wyjazdy służbowe (również zagraniczne),
 • samodzielności, dobrej organizacji pracy i chęci rozwoju.

 Mile widziana również będzie:

 • znajomość polskiego i europejskiego przemysłu kosmicznego (w szczególności w obszarze obserwacji Ziemi).

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju w kierunku menedżerskim,
 • elastyczne godziny pracy,
 • współpracę w młodym i dynamicznym zespole, a także miłą i życzliwą atmosferę pracy,
 • odpowiedzialność i autonomię,
 • pakiet socjalny obejmujący prywatną opiekę medyczną i zajęcia sportowe (multisport),
 • udział w prestiżowych projektach międzynarodowych,
 • owoce w firmie.

 

CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”