SST
(śledzenie obiektów w przestrzeni kosmicznej)

Celem projektu SST (SSA P3-SST-XII SST Sensor Data Acquisition) jest opracowanie oprogramowania do pozyskiwania danych z różnych sensorów odpowiadających za monitoring obiektów kosmicznych (SST - Space Survaillance and Tracking). Projekt zakłada akwizycję danych z sensorów optycznych, radarowych i laserowych, dla obiektów znajdujących się na niskiej (LEO), średniej (MEO) oraz geostacjonarnej (GEO) orbicie okołoziemskiej.

Rola Astri Polska w projekcie: Astri Polska odpowiada za opracowanie dla Europejskiej Agencji Kosmicznej interfejsu wymiany danych, w zakresie:

  • danych radarowych pozyskanych z zasobów firmy LeoLabs, specjalizującej się w śledzeniu obiektów w przestrzeniu kosmicznej na niskiej oribicie okołoziemskiej (LEO)
  • danych optycznych pozyskanych za pośrednictwem teleskopu ART (Airbus Robotic Telescope), opracowanemu z myślą o śledzeniu obiektów w przestrzeni kosmicznej na orbitach od niskiej (LEO), przez orbitę średnią (MEO) po orbitę geostacjonarną (GEO).

Konsorcjum: Airbus Defence and Space (lider), Sybilla Technologies, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Astri Polska

Czas realizacji: 2019-2020

 

Projekt relizowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej