SPOTKANIE PROJEKTU NCBIR: SIA

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania SPOTKANIE PROJEKTU NCBIR: SIA została wyłączona

Prezentacja Elementów Prototypu Systemu SIA

 

19.07.2016 w siedzibie Astri Polska, odbyło się spotkanie robocze konsorcjum projektu SIA, podczas którego zaprezentowaliśmy dwa prototypy systemu SIA dla formularza opracowywania planów akcji/operacji. W trakcie spotkania przekazany został bieżący stan prac związanych z uzyskaniem dostępu do zewnętrznych baz danych oraz dokonano oceny stanu realizacji zadań Etapu II. Omówiono także potencjalne problemy i ryzyka związane z ich realizacją.

 

W wydarzeniu wzięli udział wszyscy przedstawiciele konsorcjum tj. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Oborny Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Astri Polska Sp. z o.o.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji Projektu pt. „System informacyjno-analityczny wspomagający zarządzanie ryzykiem podczas planowania i realizacji działań Policji”, Nr DOB-BIO7/02/01/2015.Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 7/2015 na wykonanie i finansowanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.


No Comments

Comments are closed.