Position:

Software developer with optical background

 

We offer job in OGSE division, a division of the company focused on services and products in optomechatronical ground systems. The division specializes in comprehensive modeling, designing and production of advanced optical measurement systems. Astri Polska OGSE division is currently involved in UV2VIS OGSE project for Sentinel-5 space mission. With this job you will have an opportunity to work with, among others: high energy full spectrum pulse laser, sub-micron interferometric distance sensors, six-degrees of freedom motion devices and ultra-sensitive light detectors.

 

Your duties:

 • development of functionalities for application to support optical measurement;
 • automatization of measurement processes;
 • application verification;
 • laboratory work in cleanroom environment related to optical measurement systems in terms of system integration, testing and start up;
 • design of algorithms and data processing;
 • modification of GUI.

This is what we do need from you:

 • MSc in optoelectronics, photonics or related;
 • programming skills in C:
  • data file reading and writing;
  • knowledge of image processing methods;
  • numerical and analytical data processing;
  • communication with hardware;
 • willingness to solve advanced technical problems and constantly expanding their knowledge;
 • good knowledge of English allowing free communication and writing/reading of technical documentation;

but we would also appreciate any of the following:

 • skills in usage of Git environment;
 • knowledge of optical measurements (energy and wavefront);
 • experience in LabWindows environment;
 • good mathematical skills;
 • ability to independently design and carry out optical measurements;
 • an interest for space technologies and a desire to work in this field.

Should you join us, here is what we offer:

 • an interesting job in a young and dynamic team;
 • a friendly work atmosphere;
 • responsibility and autonomy;
 • a worry-free employment contract;
 • participation in prestigious international projects;
 • a social package including private medical care and sport activities (multisport);
 • fruits in company;
 • flexible working hours.

 

Please send CVs written in English to: office.astripolska@astripolska.pl.

Please include the clause:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”