Celem projektu jest opracowanie jednorodnej bazy danych wraz z Systemem informacyjno-analitycznym wspomagającym planowanie i opracowywanie wariantów realizacji działań jednostek Policji na podstawie dostępnych danych historycznych, aktualnych danych, a także stworzenie modułowego symulatora działań rzeczywistych dla jednostek wyspecjalizowanych bojowych Policji. Wykorzystane zostaną zbiory danych zebranych i gromadzonych w bazach danych Policji oraz pozyskane z innych źródeł. Efektem pracy Systemu będzie aplikacja z mechanizmem planistyczno-decyzyjnym oraz algorytmami prognozowania dostarczająca informacje dotyczące prawdopodobieństwa powodzenia i niezbędnych nakładów związanych z możliwymi wariantami działań w konkretnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego. System wskaże niezbędne siły i środki, sposób i taktykę działań oraz charakterystykę infrastruktury bezpieczeństwa wykorzystując dane historyczne i opracowane na ich podstawie algorytmy.

Konsorcjum: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Marynarki Wojennej,  Akademia Sztuki Wojennej, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Astri Polska

Czas realizacji: 2016-2018

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU