PREZENTACJA PROJEKTU SAFEDAM NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

26 marca system SAFEDAM został zaprezentowany grupie potencjalnych beneficjentów projektu. Podczas seminarium w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej omówione zostały główne funkcjonalności systemu. W prezentacji wzięli udział m.in.: przedstawiciele IMGW, RZGW, Państwowej Straży Pożarnej.

 

Beata Weintrit, odpowiedzialna za projekt po stronie Astri Polska zaprezentowała funkcjonowanie systemu IT w wersji prewencyjnej i interwencyjnej.

 

Celem projektu SAFEDAM jest stworzenie systemu monitorującego wały przeciwpowodziowe z użyciem nieinwazyjnej latającej bezzałogowej platformy pomiarowej i wykorzystaniu zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Jego niewątpliwą zaletą jest integracja dotychczas istniejących baz danych IMGW i CODGiK, które są dodatkowo uzupełnione o dane pochodzące z latającej bezzałogowej platformy (UAV) oraz optyczne i radarowe zobrazowania satelitarne. Dane satelitarne z konstelacji satelitów Sentinel zostaną wykorzystane do automatycznej prezentacji zasięgów wody. Darmowe dane zostaną wzbogacone o zobrazowania wysokorozdzielcze pochodzące satelitów komercyjnych, takich jak Pleiades, SPOT i TerraSAR-X/TanDemX. Wizualizacja danych będzie możliwa zarówno w trybie 2D jak i 3D.

 

Projekt jest finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Badania i Rozwoju w ramach programu Bezpieczeństwo i Obronność. Prace nad projektem prowadzone są przez konsorcjum w składzie: Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (lider), Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, MSP Marcin Szender, Astri Polska Sp. z o.o. i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Po zakończeniu projektu SAFEDAM, system będzie gotowy do wdrożenia i wykorzystania przez Państwową Straż Pożarną, Obronę Cywilną oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.