SCOE MIDDLEWARE

 

Astri Polska oferuje oprogramowanie warstwy pośredniczącej do testów "Hardware-in-the-loop" z wieloma interfejsami do generowania i pozyskiwania sygnałów elektrycznych, od prostych dwupoziomowych sygnałów cyfrowych po analogowe i szybkie sygnały cyfrowe, takie jak:

  • interfejs oprogramowania High Power Pulse,
  • interfejs oprogramowania sygnałów analogowych,
  • interfejs sterowania i akwizycji koła reakcyjnego,
  • interfejs sterowania i dystrybucji zasilania,
  • interfejs SW sterowania zasilaniem i jednostką dystrybucyjną,
  • interfejs oprogramowania silników krokowych i BLDC,
  • interfejs programowy STD-MIL-1553,
  • interfejs oprogramowania Space Wire,
  • interfejs oprogramowania CAN.

Oprogramowanie warstwy pośredniczącej jest opracowane w języku C ++, zwykle z wymaganiami wydajności i opóźnień, które są zgodne ze standardami przemysłu kosmicznego, używanymi w systemach czasu rzeczywistego. "

 

 

Rozwiązania opracowane przez Astri Polska w tej dziedzinie znalazły zastosowanie w następującyhc programach kosmicznych: