DEDYKOWANE APLIKACJE
I SERWISY GEOINFORMACYJNE

Projektujemy i dostarczamy dedykowane aplikacje i serwisy oparte o dane pozyskane za pośrednictwem satelitów obserwacji Ziemi. Dzięki naszemu wielowymiarowemu doświadczeniu w dziedzinie systemów geoinformacyjnych możemy opracować i wdrożyć gotowe rozwiązania dla różnych zastosowań, takich jak: badania zmienności i stanu środowiska w tym: zmian roślinności, zmian użytkowania terenu, monitoringu gospodarki wodnej, rolnictwa precyzyjnego, monitoringu zdrowotności drzewostanów czy monitoringu zdarzeń z zakresu zarządzania kryzysowego. Korzystamy z zarówno darmowych danych europejskiego programu obserwacji Ziemi "Copernicus", jak i z komercyjnych danych wysokorozdzielczych.

W naszym portfolio znajdują się serwisy zrealizowane na zlecenie m.in.: Europejskiej Agencji Kosmicznej i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Na co dzień współpracujemy z m.in.: Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkimi Centrami Zarządzania Kryzysowego, Państwową Strażą Pożarną.

 

 

OFICJALNY DYSTRYBUTOR ZOBRAZOWAŃ SATELITARNYCH I PRODUKTÓW GEOINFORMACYJNYCH AIRBUS DEFENCE AND SPACE

Oferujemy pełną gamę zobrazowań satelitarnych, zarówno optycznych jak i radarowych dla każdego miejsca na Ziemi. Dzięki interdyscyplinarnemu zespołowi ekspertów posiadamy pełną zdolność przetwarzania i analizowania zobrazowań satelitarnych oraz budowy teledetekcyjnych serwisów webowych tak, aby dopasować je do indywidualnych wymagań klientów.

Poprzez dostęp do floty satelitów Airbus Defence and Space mamy możliwość dokonywania codziennych akwizycji przy rozdzielczości przestrzennej od 50 cm dla zobrazowań optycznych i od 25 centymetrów dla zobrazowań radarowych. Oferujemy zobrazowania wykonane za pośrednictwem konstelacji satelitów optycznych: Plѐiades, SPOT, oraz satelitów radarowych: TerraSAR-X / TanDEM-X / PAZ.

Posiadamy również dostęp do zobrazowań archiwalnych (dla serii SPOT dane archiwalne istnieją od 1986 r.). Dzięki możliwości bezpośredniego programowania satelitów gwarantujemy krótki czas oczekiwania na wykonanie nowej akwizycji oraz szybkie udostępnienie nowo pozyskanych danych przy wykorzystaniu dedykowanych rozwiązań serwerowych.

Poznaj nasze projekty:

 

 

 

Pobierz naszą ulotkę poświęconą ofercie zobrazowań satelitarnych:

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami, a dobierzemy rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb:

Tel.: +48 22 57 72 666

Fax: +48 22 86 85 755

office.astripolska@astripolska.pl


 

 

OFICJALNY PARTNER PROGRAMU "COPERNICUS" W POLSCE


 

„Copernicus Relays” to tytuł przyznawany przez Komisję Europejską lokalnym ekspertom z zakresu satelitarnych obserwacji Ziemi w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu promocji wykorzystania danych pochodzących z serwisów unijnego programu satelitarnych obserwacji Ziemi Copernicus. Astri Polska wspólnie z firmą Kapitech i Instytutem Geodezji i Kartografii 2016 roku prowadzą działania promujące program Copernicus na terenie Polski.

Nasz zespół satelitarnych obserwacji Ziemi posiada doświadczenie w przetwarzaniu danych pozyskanych za pośrednictwem satelitów z rodziny Sentinel, dostępnych w ramach inicjatywy Copernicus. Chętnie dzielimy się swoją wiedzą podczas warsztatów poświęconych wykorzystaniu danych satelitarnych. Promujemy także korzyści z nich płynące aktywnie wspierając nowych użytkowników swoją wiedzą ekspercką, również w zakresie wykorzystania dedykowanego oprogramowania przeznaczonego do przetwarzania zobrazowań satelitarnych.

Copernicus jest programem Unii Europejskiej, koordynowanym przez Komisję Europejską we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną i innymi europejskimi instytucjami. Jego celem jest dostarczanie informacji o Ziemi, pochodzących z floty satelitów Sentinel oraz rozwijanie serwisów informacyjnych opartych na satelitarnych obserwacjach Ziemi i danych in situ.