Relacja z Forum Miasto plus | 20-21.09.16

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania Relacja z Forum Miasto plus | 20-21.09.16 została wyłączona

20-21 września 2016 firma Astri Polska wzięła udział w wyjątkowej inicjatywie o nazwie Miasto Plus Forum Inteligentnych Miast i Nowoczesnych Technologii, wychodzącej naprzeciw wyzwaniom współczesności i skierowaną do samorządowców, ekspertów, przedstawicieli mediów i firm oferujących inteligentne usługi i produkty. Projekt Miasto Forum Plus odbyło się w Toruniu w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

 

W pierwszym dniu, Astri Polska przeprowadziła szkolenie symulacyjne zorganizowane w formie warsztatów dla organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe p.t. „Sprawdź swoją gotowość do zarządzania samorządem w sytuacji kryzysowej”. Celem szkolenia było zwiększenie świadomości władzy na sytuacje kryzysowe i związane z nimi problemy jakie mogą powstać w danych regionach, użyteczność stosowania mapowych technologii informacyjnych do poprawy reagowania na takie zjawiska, sprawdzenie znajomości procedur i zasad dotyczących planów reagowania kryzysowego oraz trening integracji osób odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w przypadku różnych samorządów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem. Aktywnie zaangażowało ćwiczących w sposób adekwatny do skali wybranych zdarzeń kryzysowych, pozwoliło zweryfikować znajomość zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz uwydatniło niektóre braki i słabe strony w koordynacji działań.

 

Dzień zakończył się uroczystą galą wyróżniająca najwybitniejszych przedstawicieli samorządów i jednostek z tytułu Otwarte Miasta.

 

W drugim dniu wydarzenia Astri Polska oraz przedstawiciele Wojska RP, Kancelarii Piszczek, Karpiński i Partnerzy oraz Exea Data Center uczestniczyli w bloku tematycznym ‘Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo’.

 

 


No Comments

Comments are closed.