DBOX_logo

Projekt D-BOX rozpoczął się w 2013 roku i trwa trzy lata. Konsorcjum tworzy 11 partnerów z Unii Europejskiej. Budżet projektu to ok. 10 mln Euro. Głównym celem projektu jest integracja istniejących rozwiązań w procesie usuwania min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej. Realizacja tego celu będzie możliwa dzięki opracowaniu kompleksowego zestawu narzędzi oraz harmonogramu realizacji integracji w ramach tego projektu.

Potrzeby i priorytety operacyjne zostały określone przez przedstawione poniżej jednostki należące do międzynarodowej społeczności humanitarnego rozminowywania:

– grupy zajmujące się tematyką rozminowywania należące do organizacji pozarządowych 
(NGO) oraz firm komercyjnych związanych z rozminowywaniem,
– The Mines Action Centre (MAC),
– The United Nations Mine Action Service (UNMAS), i
– The Geneva International Centre for Humanitarian
Demining (GICHD).

Dwa podstawowe priorytety:
1. Poprawa w odwzorowaniu strefy zagrożenia  (ang. hazardous area),
2. Mała kosztochłonność,  łatwość w użyciu i efektywne wykorzystanie bezpośredniego sprzętu do wykrywania min.

Plan projektu zakłada  stworzenie kompleksowego zestawu narzędzi do usuwania niewybuchów oraz rozwój i poprawę istniejących i nowych narzędzi, np.:
– bezpośrednia detekcja za pomocą biosensorów,
– sieć sensorów,
– narzędzia oceny ryzyka,
– innowacyjne metody szkolenia psów,
– narzędzia służące fuzji informacji.

Wszystkie  elementy projektu będą wspierane przez szereg demonstracji i będą podlegały ocenie, która pozwoli utworzyć plan działań na rzecz rozwoju i wdrażania. 

Po więcej informacji zapraszamy na anglojęzyczną stronę projektu.

 

Powrót na stronę główną