Projekt Reaching Out – spotkanie inicjujące pracę w WP6, WP10

Posted by | No Tags | Bez kategorii | Możliwość komentowania Projekt Reaching Out – spotkanie inicjujące pracę w WP6, WP10 została wyłączona

13-15 grudnia 2016 ruszyły pierwsze spotkania projektowe w ramach pakietów 6 i 10 w projekcie Reaching out (demonstRation of EU effective lArge sCale tHreat and crIsis maNaGement OUTside the EU).

      13-14 grudnia 2016 odbyło się pierwsze spotkanie pakietu pracy – WP6 pt. Ebola Crisis Demonstration, zorganizowane przez  Université Catholique de Louvain (UCL) w siedzibie Universita Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) i Szpitalu Gemelli w Rzymie. Prócz organizatorów i reprezentatów firmy Astri Polska, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele takich jednostek jak: UE SATCEN Airbus Defence & Space, UNS, Finmeccanica, VTT, RINI, UNINA, Phe oraz RCSRU.

      Pakiet pracy nr 6 (WP 6) koncentruje się na demonstracji podczas epidemii Eboli w Afryce (Konakry, Gwinea) w celu ukazania kolaboracji specjalistycznego portalu projektu Reaching Out tzw. Reaching out Collaborative portal, narzędzi użytku technicznego i społecznego oraz synergii pomiędzy jednostkami cywilnymi, wojskowymi i pozarządowymi, z istniejącymi już obecnie możliwościami, celem zwiększenia wsparcia organizacji UE  w zakresie zarządzania kryzysowego sektora zdrowia, poczynając od fazy przygotowawczej służb do ich wyjścia aż do fazy przywrócenia stanu pierwotnego. Demonstracja rozwiązań projektu musi bazować na zdefiniowanym uprzednio scenariuszu, stąd rozpoczęto dyskusję od ustalenia jego wstępnych założeń.

WP6 14.12.16

Ponadto, następujące, kluczowe tematy zostały omówione między partnerami konsorcjum:

 • Rodzaje narzędzi i ich ogólne przypadki użycia,
 • Narzędzia do planowania rozmieszczenia na miejscu – geo-lokalizacji, świadomości sytuacyjnej,
 • Narzędzia dla transportu na miejscu, logistyki, łańcucha dostaw,
 • Narzędzia dla epidemiologii, szybkiej transmisji danych, wspomagania decyzji,
 • Narzędzia do diagnostyki, dezaktywacji i odkażania,
 • Narzędzia medyczne, sektora zdrowia, ‘tele-opieka’,
 • Narzędzia do rozmieszczania, ochrony-schronienia,
 • Narzędzia do rekultywacji terenu i dekontaminacji.

      Pierwszy dzień zakończono wskazaniem wniosków zebranych z poprzednich projektów, jak również zdefiniowaniem narzędzi służących do zarządzania pokryzysowego, ewakuacji i przywrócenia stanu początkowego.

      Drugi dzień rozpoczęto zdefiniowaniem narzędzi antropologicznych i komunikacyjnych, a także zajmujących się tematyką problemów społecznych. Następnie, podjęto kwestie szkoleniowe odnoszące się do rozwiązań technologicznych i instruktażu do platformy integracyjnej. Członkowie Konsorcjum wzięli również pod uwagę kwestie integracji i współdziałania – oczekiwania od partnerów na temat tworzeniach narzędzi kompatybilnych i możliwych do integracji z innymi.

Przedostatnia prezentacja została dedykowana firmie Astri Polska. Przedstawiono zagadnienia planowania  i najbardziej kluczowe sprawy dotyczące ewaluacji demonstracji „table top” oraz w finalnej-terenowej w Afryce.

Spotkanie zakończono „otwartą” dyskusją na temat strony praktycznej wykonalności zadań, wątpliwości i ogólnej ontologii projektu Reaching out.

      15 grudnia 2016 należał do firmy Astri Polska – lidera pakietu pracy nr 10 (WP 10) pt. „Ewaluacja i efekt”. Oprócz lidera i firmy EUREKA – oficjalnego gospodarza, w spotkaniu wzięło udział kilku innych reprezentantów tj. Airbus Defence & Space, UCSC, UE SATCEN i SDIS2B.

Spotkanie zostało poświęcone organizacji pracy w pakiecie nr 10 (WP 10): podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami. Rozpoczęto od krótkiego wprowadzenia oraz prezentacji każdego partnera.

W ramach agendy kluczowym zagadnieniem było wskazanie i opisanie celów oraz planu działania we wszystkich zadaniach z uwydatnieniem przypisanych do nich liderów.

WP10 15.12.16

Ponadto następujące tematy zostały wzięte pod uwagę:

 • Walidację i wyniki projektu,
 • Pomiar efektywności wyników projektu (w tym korzyści finansowe),
 • Ocenę jakości, w tym certyfikacji rozwiązań / narzędzi.

Spotkanie zakończono przeglądem nadchodzących zadań i obowiązków, zwłaszcza tych w najbliższej przyszłości. Ponadto Astri Polska, uwzględniła zagrożenia i wyzwania, które mogą pojawić się podczas pracy.


No Comments

Comments are closed.