Procurement Manager (Menadżer ds. Zaopatrzenia)

Position:

Procurement Manager 


You would be in charge of the management of all procurement activities, which encompasses:


This is what we do need from you:


but we would also appreciate any of the following:

Should you join us, here is what we offer:

 

Please send CVs written in English to: office.astripolska@astripolska.pl.


Please include the clause: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).”