PIERWSZY ETAP TESTÓW RADIACYJNYCH AGGA-4 ZA NAMI

Inżynierowie z Astri Polska zrealizowali pierwszy etap testów radiacyjnych zaawansowanego układu scalonego AGGA-4 przeznaczonego do zastosowań kosmicznych w odbiornikach nawigacji sateltarnej GNSS. Testy odbyły się na belgijskim Université Catholique de Louvain w dniach 26-28 lutego z wykorzystaniem urządzeń i oprogramowania dostarczonych przez Astri Polska. Firma realizuje projekt na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

[br]

Celem testów jest sprawdzenie funkcjonowania układu AGGA-4 w warunkach promieniowania kosmicznego, dokładnie ciężkich Jonów i Protonów. Podczas ubiegłotygodniowych testów układ został poddany oddziaływaniu ciężkich Jonów. W najbliższych miesiącach w instytucie badawczym Paul Scherrer Institute w Szwajcarii urządzenie zostanie poddane oddziaływaniu Protonów. Podczas wszystkich etapów testów działanie AGGA-4 jest monitorowane przez urządzenia oraz oprogramowanie dostarczone przez Astri Polska – jedyną polską firmę posiadającą kompetencje w zakresie testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Wyniki badań oprócz przetestowania samego AGGA-4 dostarczą wiele ważnych informacji dla inżynierów projektujących podzespoły dla przemysłu kosmicznego.

[br]

– AGGA-4 to kolejny ważny projekt, który potwierdza nasze kompetencje w dziedzinie testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych – powiedział Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska. – W chwili obecnej, realizujemy dla ESA trzy projekty związane z testowaniem odbiorników GNSS o łącznej wartości ok. 3,2 mln PLN. Pracujemy też nad pozyskaniem kolejnych zleceń w tym obszarze – dodał.

[br]

AGGA-4 to zaawansowany układ scalony przeznaczony do zastosowań kosmicznych, wykorzystywany jako jeden z głównych elementów kosmicznych odbiorników nawigacji satelitarnej GNSS. Układ zrealizowany jest w technologii ASIC (Application Specific Integrated Circuit), czyli układu zaprojektowanego do pełnienia z góry określonych zadań, co czyni go niezwykle wydajnym. W niedalekiej przyszłości AGGA-4 będzie wykorzystywany w odbiornikach nawigacji satelitarnej instalowanych na m.in.: satelitach obserwacji Ziemi, nawigacyjnych, telekomunikacyjnych i rakietach nośnych.

[br]

Astri Polska jest pierwszą polską firmą działającą w obszarze technologii kosmicznych i satelitarnych, której 100% przychodu pochodzi z przemysłu kosmicznego. Dzięki zaangażowaniu w liczne projekty na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej i Komisji Europejskiej, Astri Polska jest liderem na polskim rynku technologii kosmicznych. Firma specjalizuje się w dostarczani rozwiązań z zakresu elektroniki, optomechatroniki oraz aplikacji i usług satelitarnych. Obecnie, w Astri Polska pracuje ok. 80 osób, głównie polskich inżynierów.

 

Układ AGGA-4 w komorze radiacyjnej podczas testów na belgijskim Université Catholique de Louvain:

[br]

[br]

Integracja urządzeń testowych z AGGA-4 w laboratoriach Astri Polska podczas przygotowań do testów:

[br]