PIERWSZE URUCHOMIENIE ŚRODOWISK TESTOWYCH ASTRI POLSKA W ESA

W lipcu, w centrum badawczym ESA ESTEC odbył się przegląd realizacji polskich środowisk testowych GNSS opracowywanych przez Astri Polska w ramach projektów FLIGhT i TEcHNO. Podczas tygodniowej sesji doświadczalnej, obydwa środowiska zostały po raz pierwszy uruchomione oraz skomunikowane z odbiornikami i aparaturą testową.

 

Systemy opracowane w ramach projektów FLIGhT i TEcHNO  zostaną docelowo zaimplementowane w Europejskim Laboratorium Nawigacyjnym (ENL) wchodzącym w skład należącego do ESA centrum badawczo-rozwojowego ESTEC. Na początku kwietnia, po ewaluacji dotychczasowych postępów prac, ESA dała projektom zielone światło, dzięki czemu weszły one w fazę realizacji. W rezultacie, inżynierowie z Astri Polska spędzili w lipcu tydzień czasu w ESTEC sprawdzając funkcjonowanie rozwiązań opracowanych dotychczas, w docelowym środowisku.

 

ŚRODOWISKO TESTOWE DLA KOSMICZNYCH ODBIORNIKÓW GNSS

Celem projektu FLIGhT (Flexible environment for GNSS Testing) jest zaprojektowanie i stworzenie elastycznego oprogramowania, które pozwoli na zintegrowanie różnego rodzaju aparatury w celu stworzenia kompleksowego środowiska testowego dla odbiorników GNSS, z nastawieniem na odbiorniki do zastosowań kosmicznych. Podczas spotkania w ESTEC uruchomiona została pierwsza wersja oprogramowania, która skutecznie komunikowała się z odbiornikiem i kontrolowała jego pracę.

 

W trakcie tygodnia testowego, nasz software monitorował pracę odbiornika GNSS marki „PODRIX” wyprodukowanego przez firmę RUAG. System z powodzeniem odbierał dane telemetryczne oraz sterował odbiornikiem za pomocą telekomend – powiedział Karol Brzostowski, Kierownik Działu Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska. Jeszcze w tym roku planujemy przekazać gotowe środowisko testowe do ESA – dodał.

 

 NAWIGACJA HYBRYDOWA: GNSS+LTE

Podczas spotkania w ESTEC uruchomiony został także system opracowany w ramach projektu TEcHNO, który ma na celu wykorzystanie korzyści płynących z połączenia technologii GNSS i LTE.  System umożliwił zdalną kontrolę symulatorami sygnałów LTE oraz GNSS, których pracę udało się zsynchronizować. Opracowane rozwiązania pozwoliły także sterować urządzeniem służącym do symulacji zakłóceń propagacji sygnału LTE.

 

Podczas pobytu w ESTEC potwierdziliśmy, że zaprojektowane przez nas środowisko testowe funkcjonuje zgodnie z założeniami – powiedział Maciej Paśnikowski, odpowiedzialny za projekt TEcHNO w Astri Polska. W chwili obecnej pracujemy nad rozwinięciem rozwiązania, które pozwoli na kontrolę odbiornika nawigacyjnego LTE. Gotowe środowisko testowe planujemy przekazać ESA pod koniec przyszłego roku  – dodał.

 

Astri Polska to jedyna polska firma posiadającą kompetencje w zakresie testowania odbiorników GNSS przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. W br. firma planuje dostarczyć ESA aż 10 gotowych produktów. Jest to rekordowy rok pod tym względem, jednocześnie wyróżniający firmę w Polsce i w regionie. W chwili obecnej, Astri Polska prowadzi 20 projektów związanych z rozwojem technologii kosmicznych i satelitarnych  z dziedziny elektroniki, optomechatroniki oraz aplikacji i usług satelitarnych, realizowanych w większości dla Europejskiej Agencji Kosmicznej.