OTEST
(Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych)

OTEST-logotyp-przezroczysty

Celem projektu jest opracowanie systemu do pomiarów pól przemieszczeń/odkształceń w płaszczyźnie i z płaszczyzny, jak również wyznaczenie mechanicznych parametrów badanych materiałów. System będzie się składał z dwóch modułów pomiaru optycznego (a więc bezinwazyjnego), jak również z oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie stałych materiałowych. Takie podejście jest obecnie nazywane metodami numeryczno-eksperymentalnymi (combined numerical-experimental model).

System pomiarowy OTEST pozwoli na:

 • badania materiałów anizotropowych;
 • badanie odkształceń na powierzchni materiału, pozwalających na pomiar złożonego stanu odkształcenia;
 •  badania propagacji uszkodzeń próbki;
 • badania statyczne oraz zmęczeniowe;
 • możliwość badania próbki umieszczonej w komorze środowiskowej;
 • możliwość pomiaru pól przemieszczeń/odkształceń na obiektach rzeczywistych.

Aspekt sprzętowy realizacji projektu opierał się będzie na:

 • analizie i wyborze optycznych polowych technik badania quasi-płaskich powierzchni
 • modyfikacji wybranych technik tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w warunkach pomiarowych
 • opracowaniu projektów optycznych, optomechanicznych i elektronicznych modułów wchodzących w skład systemu OTEST
 • opracowaniu oprogramowania sterującego systemem OTEST
 • opracowaniu oprogramowania przetwarzania i analizy danych pomiarowych

Zastosowania systemu OTEST:

 • badanie mechaniki pękania i propagacji defektów
 • weryfikacja założeń, wg których tworzony jest dany model teoretyczny lub numeryczny
 • badanie i analiza elementów wykonanych z danego materiału lub materiałów
 • wyznaczenie parametrów mechanicznych materiałów
 • badania nieniszczące poparte analizą numeryczną
 • weryfikacja warunków brzegowych
 • badanie lokalnych gradientów pól przemieszczeń/odkształceń wynikających z niejednorodności materiałów badanej próbki

Rdzeniem systemu OTEST będzie oprogramowanie umożliwiające dokonanie kompleksowych analiz numerycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów konstytutywnych. Ponadto łączenie eksperymentalnych oraz numerycznych możliwości badania materiałów, czyli tworzenie eksperymentalno-numerycznych systemów hybrydowych, pozwala na znaczne zwiększenie zakresu badań niż w przypadku wykorzystania jednej tylko metody.

Rola Astri Polska w projekcie: 

 • opracowanie wymagań projektowych (wspólnie z pozostałymi członkami konsorcjum)
 • opracowanie koncepcji systemu OTEST (wspólnie z pozostałymi członkami konsorcjum)
 • modelowanie, projektowanie i numeryczne analizy zminiaturyzowanego systemu pomiarowegointegracja systemu OTEST

Konsorcjum: Astri Polska (Lider), Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, Instytut Lotnictwa.

Czas trwania projektu: 2014-2017

 

Projekt realizowany jest w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH (NCBiR).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

UE EFRR_pol