OTEST

OTEST-logotyp-przezroczysty

Innowacyjny opto-numeryczny system do pomiaru pól przemieszczeń i analizy właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji inżynierskich, w różnych warunkach środowiskowych


Projekt realizowany jest w ramach programu INNOTECH w ścieżce programowej IN-TECH (NCBiR).

 

Projekt rozpoczął się w lipcu 2014 na okres 4 lat i realizowany jest prze konsorcjum 3 partnerów:

Astri Polska (Lider)

 Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

 Instytut Lotnictwa


Celem projektu jest opracowanie systemu do pomiarów pól przemieszczeń/odkształceń w płaszczyźnie i z płaszczyzny, jak również wyznaczenie mechanicznych parametrów badanych materiałów. System będzie się składał z dwóch modułów pomiaru optycznego (a więc bezinwazyjnego), jak również z oprogramowania umożliwiającego wyznaczenie stałych materiałowych. Takie podejście jest obecnie nazywane metodami numeryczno-eksperymentalnymi (combined numerical-experimental model).


System pomiarowy OTEST pozwoli na:


 

Astri Polska, poza kierowaniem projektem, odpowiedzialna jest za:

 

Aspekt sprzętowy realizacji projektu opierał się będzie na:

analizie i wyborze optycznych polowych technik badania quasi-płaskich powierzchni

modyfikacji wybranych technik tak, aby możliwe było ich wykorzystanie w warunkach pomiarowych

opracowaniu projektów optycznych, optomechanicznych i elektronicznych modułów wchodzących w skład systemu OTEST

opracowaniu oprogramowania sterującego systemem OTEST

opracowaniu oprogramowania przetwarzania i analizy danych pomiarowych

 

 

Zastosowania systemu OTEST:

 badanie mechaniki pękania i propagacji defektów

 weryfikacja założeń, wg których tworzony jest dany model teoretyczny lub numeryczny

 badanie i analiza elementów wykonanych z danego materiału lub materiałów

 wyznaczenie parametrów mechanicznych materiałów

 badania nieniszczące poparte analizą numeryczną

 weryfikacja warunków brzegowych

 badanie lokalnych gradientów pól przemieszczeń/odkształceń wynikających z niejednorodności materiałów badanej próbki


Rdzeniem systemu OTEST będzie oprogramowanie umożliwiające dokonanie kompleksowych analiz numerycznych pozwalających na wyznaczenie parametrów konstytutywnych. Ponadto łączenie eksperymentalnych oraz numerycznych możliwości badania materiałów, czyli tworzenie eksperymentalno-numerycznych systemów hybrydowych, pozwala na znaczne zwiększenie zakresu badań niż w przypadku wykorzystania jednej tylko metody.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

INNOWACYJNA_GOSPODARKA

UE EFRR_pol

 powrót do strony głównej