Oferta pracy:

WEB Software Developer

 

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • tworzenie aplikacji webowych GIS
 • obsługę baz danych powiązanych z aplikacjami oraz komunikacją klient-serwer
 • udział w każdym etapie cyklu trwania projektu
 • tworzenie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie rozwoju aplikacji

 

Od kandydata oczekujemy:

 • doświadczenia w programowaniu w JavaScript, HTML5, CSS3
 • znajomości AngularJS, OpenLayers
 • znajomości REST, SOAP, WebAPI, XML, JSON
 • znajomości języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – wymóg konieczny
 • samodzielności, kreatywności, dobrej organizacji pracy

 

Mile widziana będzie również znajomość:

 • aplikacji GeoServer
 • platformy .NET/.NET Core
 • języka programowania Python
 • Unity3d
 • baz danych: MS SQL, PostgreSQL

 

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy
 • pakiet socjalny obejmujący prywatną opiekę medyczną i zajęcia sportowe (multisport)
 • udział w prestiżowych projektach międzynarodowych
 • współpracę w młodym i dynamicznym zespole, a także miłą i życzliwą atmosferę pracy
 • odpowiedzialność i autonomię
 • owoce w firmie

 

CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”