Poszukujemy osoby na stanowisko:

Technik Elektronik – Specjalista ds. Magazynu

 

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • ogólne prace laboratoryjne z zakresu elektroniki, automatyki, robotyki i mechaniki
 • montaż kabli elektrycznych
 • czynności montażowe na szafach do laboratoryjnych systemy do testowania parametrów
  i funkcji komponentów satelity
 • testowanie urządzeń i systemów elektronicznych
 • produkcję elementów, urządzeń i systemów elektronicznych
 • tworzenie i prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych prac
 • monitorowanie i prowadzenia ewidencji stanu magazynowego
 • przyjmowania i weryfikacji wizualnej i ilościowej dostaw elementów, podzespołów i urządzeń elektronicznych oraz elementów mechanicznych
 • nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją całości dokumentacji związanej z zaopatrzeniem
  i magazynem
 • przyjmowanie na magazyn i wydawania z magazynu zakupionych przez spółkę materiałów oraz sprzętu
 • okresowej kontroli stanu magazynowego względem ewidencji w bazie danych
 • aktualizację i tworzenie danych materiałowych / dostawców w systemie SAP
 • wsparcie kierowników projektów w przygotowaniu i realizacji zamówień (BOM – bill of materials) dla potrzeb realizacji projektów i przygotowywania dokumentacji przetargowej/ofertowej
 • realizację zadań związanych z obiegiem i rejestracją dokumentów, materiałów i sprzętu
  w spółce

Od kandydata oczekujemy:

 • zdolności manualnych w zakresie montażu i naprawy sprzętu elektronicznego
 • umiejętności związanych z planowaniem, logistyką, magazynowaniem materiałów
  i obsługą cennego sprzętu
 • sumienności, skrupulatności i terminowości
 • znajomości języka angielskiego pozwalającej na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – wymóg konieczny
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy
 • chęci rozwoju w dziedzinieprodukcji elementów, urządzeń i systemów elektronicznych

Mile widziana będzie również:

 • wykształcenia technicznego z zakresu elektroniki, awioniki, lotnictwa, robotyki lub pokrewnym
 • doświadczenie zawodowe w obszarze magazynu technicznego
 • znajomość modułu SAP Material Management Module
 • dobrej znajomości pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie zajęć sportowych w ramach karty multisport
 • bezpłatny parking
 • miłą i życzliwą atmosferę pracy
 • interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole 40 osób
 • odpowiedzialność i autonomię
 • chillout zone

CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska
sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”