Poszukujemy osoby na stanowisko:

SPECJALISTA GEOINFORMATYK

 

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • tworzenie koncepcji oraz architektury systemów bazujących na danych przestrzennych (systemy GIS, systemów i metodyk przetwarzania obrazów satelitarnych oraz systemów nawigacyjnych) wraz z ich implementacją
 • przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych (optycznych i radarowych)
 • przygotowywanie analiz technicznych, studiów wykonalności oraz artykułów naukowych
  w obszarze zobrazowań satelitarnych, systemów GIS (w tym 3D oraz na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego), systemów nawigacyjnych
 • rozwój biznesu w zakresie obserwacji Ziemi poprzez:
  • udział w procesie tworzenia nowych projektów od ich pomysłu do realizacji
  • tworzenia i kultywowania partnerstw, konsorcjów i innych relacji handlowych mających na celu rozszerzenie rynków zbytu dla produktów i usług w zakresie obserwacji Ziemi
  • wsparcie w budowaniu i realizacji strategii Spółki w obszarze obserwacji Ziemi
 • udział w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów B+R oraz ich późniejsza realizacja
 • kierowanie pracami zespołu w tematyce Obserwacji Ziemi, w tym:
  • przygotowanie wniosków projektowych
  • kierowanie technicznym zakresem projektów
 • planowanie zadań dla zespołu
 • raportowanie do kierownika Działu
 • wsparcie prac sprzedażowych
 • współpraca z innymi działami w firmie (w razie potrzeby)

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego z zakresu geodezji i kartografii lub geoinformatyki lub fotogrametrii
  i teledetekcji
 • bardzo dobrej znajomości oprogramowania służącego do analiz teledetekcyjnych i GIS: QGIS, SNAP, GeoMedia, ArcGIS, ERDAS Imagine LPS, SketchUP lub AutoCAD
 • wysokich kwalifikacji technicznych w tematyce obserwacji Ziemi i przetwarzania zobrazowań satelitarnych (optycznych i radarowych)
 • doświadczenia w przygotowywaniu wniosków do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), Komisji Europejskiej (H2020) czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)
 • umiejętności tworzenia raportów i sprawozdań w projektach B+R
 • dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie, pozwalającą na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – wymóg konieczny
 • samodzielności, kreatywności oraz dobrej organizacji pracy

Mile widziana będzie również:

 • doświadczenie w realizacji projektów w tematyce obserwacji Ziemi
 • doświadczenie w rozwoju biznesu w tematyce obserwacji Ziemi
 • znajomość polskiego i europejskiego przemysłu kosmicznego (w szczególności w obszarze obserwacji Ziemi)

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • umowę o pracę
 • elastyczne godziny pracy
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie zajęć sportowych w ramach karty multisport
 • bezpłatny parking
 • miłą i życzliwą atmosferępracy
 • interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole 30 osób
 • odpowiedzialność i autonomię
 • chillout zone
 • możliwość rozwoju zawodowego w kierunku stanowiska Menadżer Projektów Geoinformacyjnych

 

CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska
sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”