Poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. wsparcia Zarządu

 

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby Zarządu Spółki, Dyrektora Finansowego
  i Kierowników Działów
 • organizowanie spotkań oraz innych wydarzeń biznesowych Spółki, w tym organizacja spotkań Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników
 • czuwanie nad kalendarzem spotkań Zarządu Spółki
 • organizowanie wyjazdów służbowych dla Zarządu Spółki/pracowników (utrzymywanie kontaktu z organizatorem przedsięwzięcia, rezerwacje zakwaterowania, transportu)
 • wsparcie w przygotowaniu oraz weryfikacja poprawności rozliczeń wydatków służbowych Zarządu Spółki/pracowników
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. kancelarie prawne, biura tłumaczeń, instytucje rządowe, instytucje finansowe, dostawcy usług);
 • raportowanie do instytucji zewnętrznych krajowych i zagranicznych
 • zarządzanie, nadzorowanie oraz organizacja obiegu i rejestracji dokumentów w Spółce
 • ewidencja dokumentów w rejestrach Spółki (w tym dokumentów finansowych)
 • weryfikacji poprawności opisu faktur i dokumentów księgowych pod kątem zgodności z zasadami panującymi w Spółce
 • aktualizacja i utrzymywanie porządku w archiwum fizycznym i elektronicznym Spółki
 • skanowanie, kopiowanie  i niszczenie dokumentów
 • przygotowywanie drobnych tłumaczeń z i na język angielski
 • przygotowywanie oficjalnych pism i korespondencji Spółki
 • wysyłka i odbiór korespondencji Spółki
 • obsługa oficjalniej skrzynki mailowej Spółki
 • obsługa głównego numeru kontaktowego Spółki
 • realizacja spraw administracyjno-urzędowych na terenie Warszawy

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie, pozwalającą na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji – wymóg konieczny
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz dobrej organizacji pracy
 • znajomośćpakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność

 Mile widziana również będzie:

 • umiejętność tworzenia raportów, sprawozdań oraz umów
 • znajomość polskiego i europejskiego przemysłu kosmicznego

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • umowę o pracę
 • prywatną opiekę medyczną
 • dofinansowanie zajęć sportowych w ramach karty multisport
 • bezpłatny parking
 • miłą i życzliwąatmosferępracy
 • interesującą pracę w młodym i dynamicznym zespole 30 osób
 • odpowiedzialność i autonomię
 • chillout zone

 

CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:

Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska
sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.