O ASTRI POLSKA:

Astri Polska jest wiodącą firmą polskiego sektora kosmicznego, specjalizującą się w dziedzinach elektroniki, optomechatroniki oraz aplikacji i usług satelitarnych. Firma jest polskim liderem pod względem zaangażowania w programy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dostarcza też dedykowane rozwiązania realizowane na zlecenie m.in.: Komisji Europejskiej (Europejska Agencja GNSS, Europejska Agencji Środowiska, Horizon 2020), Banku Światowego czy Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju
. Od powstania w 2010 r., Astri Polska zaangażowana była w ponad 50 projektów, a swoje kompetencje w firmie rozwijało ponad 250 inżynierów, co sprawia, że Astri Polska jest liderem w zakresie kształcenia kadr polskiego sektora kosmicznego.


W dziedzinie systemów elektronicznych, główną aktywnością Astri Polska jest projektowanie i produkcja urządzeń EGSE (Electrical Ground Support Equipment) – zaawansowanej aparatury do testowania systemów elektronicznych satelitów i weryfikacji kompatybilności komunikacji radiowej stacji naziemnych z satelitami. Firma dostarcza także szereg produktów dla sektora kosmicznego, takich jak: specjalistyczne urządzenia testowe, dedykowane okablowanie czy oprogramowanie do testowania satelitów. Specjalizuje się także w usługach dla przemysłu kosmicznego, m.in.: projektowaniu systemów elektronicznych i mechanicznych, testach walidacyjnych czy projektowaniu oprogramowania wbudowanego (firmware). Swoje rozwiązania Astri Polska dostarcza dla wiodących europejskich programów kosmicznych, takich jak: MetOp-SG, Eurostar Neo czy JUICE oraz klientów spoza Europy – satelita THEOS-2.


W dziedzinie optomechatroniki, Astri Polska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji urządzeń OGSE (Optical Ground Support Equipment) - zaawansowanych systemów do pomiarów optycznych dla sektora kosmicznego. Firma posiada doświadczenie przy projektowaniu systemu do walidacji głównego sensora misji Sentinel-5, która wejdzie w skład Europejskiego Programu Obserwacji Ziemi „Copernicus”.


Dzięki wielowymiarowemu doświadczeniu w dziedzinie Aplikacji i Usług Satelitarnych Astri Polska specjalizuje się w rozwiązaniach z dziedziny satelitarnych obserwacji Ziemi, nawigacji satelitarnej (GNSS) i zarządzania kryzysowego. W dziedzinie satelitarnych obserwacji Ziemi Astri Polska dostarcza dedykowane produkty i usługi geoinformacyjne, tworzone w oparciu o dane z satelitów. W obszarze nawigacji satelitarnej (GNSS) Astri Polska specjalizuje się w testowaniu odbiorników GNSS, w tym przeznaczonych do zastosowań kosmicznych. Firma świadczy także usługi w dziedzinie GNSS oraz doradza w zakresie wdrażania GNSS w różnych obszarach gospodarki. Ważnym obszarem działalności Astri Polska jest zarządzanie kryzysowe - firma projektuje dedykowane systemy IT bazujące na technologiach satelitarnych, świadczy usługi szkoleniowe oraz uczestniczy w europejskich projektach rozwijających nowoczesne narzędzia dla tej dziedziny.

Astri Polska jest firmą Joint Venture (50% : 50%) pomiędzy Airbus Defence and Space i Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademi Nauk, powołaną w 2010 r.

DANE KONTAKTOWE:


Astri Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa
Tel.: +48 22 57 72 666
Fax: +48 22 86 85 755
office.astripolska@astripolska.pl

NIP 521-35-73-202
KRS 0000360828
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
kapitał zakładowy 1000000,00 zł w całości opłacony

 

 

ZARZĄD:

Tamar Gelashvili-Dąbrowska
Prezes Zarządu / Chief Executive Officer

STRUKTURA FIRMY:

 

MEDIA O NAS: