Nowy Prezes Zarządu Astri Polska Sp. z .o.o.

Od początku 2015 Mirosław Denis, Z-ca dyr. ds ogólnych w Centrum Badań Kosmicznych PAN, zastąpił Agatę Jóźwicką na stanowisku Prezesa Zarządu Astri Polska sp. z o.o.