Najnowsze referencje!

Otrzymaliśmy referencje potwierdzające nasz profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaną pracę od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

[br]W ramach umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Astri Polska zrealizowała w czerwcu 2015 r. cykl 4 seminariów z elementami praktycznymi dla blisko 100 przedstawicieli szkół wyższych i jednostek naukowych nadzorowanych przez Ministerstwo. W ramach II etapu umowy Astri Polska przygotowała i przeprowadziła grę decyzyjną dla Kadry Kierowniczej Ministerstwa. Szkolenia odbyły się w ramach realizacji  planu szkoleń obronnych w działach administracji rządowej – nauka i szkolnictwo wyższe na rok 2015.

[br]Szkolenia przeprowadzone przez Astri Polska cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników. Metody szkolenia wykorzystywane przez Astri Polska pozwoliły na uzyskanie dużego zaangażowania uczestników w omawiane zagadnienia. Dedykowana gra decyzyjna dla kadry kierowniczej, dzięki wykorzystaniu wielu elementów multimedialnych i innowacyjnego, autorskiego oprogramowania Astri Polska pozwoliła przenieść uczestników w symulowaną sytuację kryzysową, w której uczestnicy pod presją czasu i szumu informacyjnego podejmowali działania związane m.in. z utrzymaniem bezpieczeństwa w ministerstwie i weryfikacją bieżącej sytuacji w jednostkach nadzorowanych.

[br]

[fontawesome_icon icon=”fa fa-file-text-o” size=”5x” shape=”normal”]

[br]Dziękujęmy!

[br]Więcej informacji o oferowanych przez nas narzędziach tutaj.