MODUŁOWA PLATFORMA "EGSE"
(ELECTRICAL GROUND SUPPORT EQUIPMENT)

Opis projektu: Wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu przemysłu kosmicznego na efektywną kosztowo, łatwą w transporcie, i wszechstronną platformę do testowania satelitów, Astri Polska otrzymała finansowanie z Europejskiej Agencji Kosmicznej na opracowanie ‘modułowej platformy EGSE’. Rozwiązanie zostanie opracowane w oparciu o doświadczenia firmy w projektowaniu i produkcji urządzeń tego typu dla wiodących europejskich programów kosmicznych.

EGSE (Electronic Ground Support Equipment) – to rodzaj specjalistycznych urządzeń, które służą do sprawdzania funkcjonowania systemów elektrycznych satelity w oraz jej wyposażenia. Współcześnie wykorzystywane urządzenia tego typu, są obecnie projektowane i produkowane od podstaw pod kątem indywidualnych wymagań danego satelity. Przewagą „Modułowego EGSE” opracowanego przez Astri Polska będzie możliwość łatwego dostosowania jednego typu urządzenia do różnych zastosowań.

„Modłułowe EGSE”  będzie urządzeniem stworzonym zgodnie ze standardami przemysłu kosmicznego. Będzie to gotowy produkt, łatwo dostosowywalny do specyficznych wymagań klientów, oferując możliwości zastosowania również w innych branżach poza sektorem kosmicznym. W skrócie, idea modułowości umożliwi klientom łatwe skompletowanie własnego urządzenia testowego, spełniającego indywidualne wymagania poprzez wykorzystanie łatwo dostosowywalnych modułów, służących do testowania konkretnych funkcjonalności satelitów. Rozwiązanie tego typu pozwoli znacząco zredukować koszty urządzeń EGSE wykorzystywanych w programach kosmicznych. Oprócz dużych programów, niewątpliwą zaletą urządzenia będzie możliwość jego wykorzystania przy budowie mniejszych satelitów, dzięki czemu rozwiązania opracowane przez Astri Polska będą wpisywały się
w trend Space 4.0.

Rola Astri Polska w projekcie: Astri Polska odpowiada za całośc prac nad modułowym EGSE.

Czas realizacji: 2019-2021

 

Opracowanie modułowego EGSE jest finansowane przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach programu „Polish Industrial Incentive Scheme”.