Astri Polska oferuje pracę na stanowisku

Menedżera Projektów Geoinformacyjnych

w dziale Aplikacji i Usług Satelitarnych.

 

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • Kierowanie pracami zespołu w tematyce Obserwacji Ziemi, w tym:
  • przygotowanie wniosków projektowych,
  • kierowanie projektami,
  • planowanie zadań dla zespołu,
 • przetwarzanie i analiza obrazów satelitarnych (optycznych i radarowych),
 • wsparcie prac sprzedażowych,
 • współpraca z innymi działami w firmie (w razie potrzeby),
 • rozwój biznesu w zakresie obserwacji Ziemi (business development),
 • raportowanie do kierownika Działu.

Od kandydata oczekujemy:

 • wysokich kwalifikacji technicznych w tematyce obserwacji Ziemi i przetwarzania zobrazować satelitarnych (optycznych i radarowych),
 • doświadczenia w prowadzeniu (jako kierownik) projektów w tematyce obserwacji Ziemi,
 • doświadczenia w przygotowywaniu wniosków do Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • dobrej znajomości języka angielskiego w piśmie i mowie, pozwalającą na swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej – wymóg konieczny,
 • otwartości na wyjazdy służbowe (również zagraniczne),
 • samodzielności, kreatywności, dobrej organizacji pracy.

Mile widziane będą również:

 • doświadczenie w rozwoju biznesu w tematyce obserwacji Ziemi,
 • znajomość polskiego i europejskiego przemysłu kosmicznego (w szczególności w obszarze obserwacji Ziemi).

 Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • elastyczne godziny pracy
 • współpracę w młodym i dynamicznym zespole, a także miłą i życzliwą atmosferę pracy
 • odpowiedzialność i autonomię
 • pakiet socjalny obejmujący prywatną opiekę medyczną i zajęcia sportowe (multisport)
 • udział w prestiżowych projektach międzynarodowych
 • owoce w firmie

CV w języku angielskim prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”