Position:

BUSINESS DEVELOPMENT SPECIALIST

 

Your duties:

 • preparation of project proposals, with particular emphasis on preparation of project proposals for HORIZON 2020, European Space Agency, The National Centre for Research and Development and the national founds;
 • calls monitoring and opportunities identification in the field of EGSE and OGSE in HORIZON 2020, European Space Agency, The National Centre for Research and Development and national founds;
 • new projects identification in the field of EGSE and OGSE;
 • maintain fruitful relationships with existing and new Company’s customers;
 • support in sales activities.

 

This is what we do need from you:

 • minimum 5 years of experience in sales and/or business development (high-tech companies, high-tech products);
 • experience in cooperation with international partners;
 • experience in Space and/or Military Sector as a preferred one for this position;
 • basic knowledge of electronics or programming (able to understand electronic products easily);
 • able to speak and write in English at professional level (negotiations, agreements, technical documentation);

 

but we would also appreciate any of the following:

 • MSc in electronics, programming, optomechatronics, aviation, robotics or related;
 • fluent in French or German;
 • an interest for space technologies and a desire to work in this field

 

Should you join us, here is what we offer:

 •  an interesting job in a young and dynamic team;
 • a friendly work atmosphere;
 • responsibility and autonomy;
 • a worry-free employment contract;
 • participation in prestigious international projects;
 • a social package including private medical care and sport activities (multisport);
 •  fruits in company;
 • flexible working hours.

Please send CVs written in English to: office.astripolska@astripolska.pl.

 

Please include the clause:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

 

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

 

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”