Stanowisko:

IT HELPDESK

 

Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje:

 • udzielanie wsparcia technicznego z zakresu IT helpdesk pracownikom firmy;
 • utrzymanie sprawności sprzętu komputerowego i serwerowego, ich diagnozy i naprawy;
 • udzielanie wsparcia w zakresie oprogramowania;
 • bieżące monitorowanie kondycji sieci internetowej;
 • zarządzanie komputerami w domenie;
 • udzielanie wsparcia w wyborze rozwiązań i zakupu sprzętu komputerowego oraz akcesoriów;
 • opieka nad sprzętem audiowizualnym będącym w posiadaniu Spółki i pomoc w ich używaniu;
 •  wsparcie w procesie analizy umów licencyjnych oprogramowania;
 • promocja dobrych praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 

Od kandydata oczekujemy:

 •  wysokiej kultury osobistej, otwartości i samodzielności;
 • dokładności i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności organizacji pracy;
 • znajomości języka angielskiego pozwalającego na swobodną komunikację z osobami anglojęzycznymi oraz czytanie dokumentacji technicznej;
 • pasji i chęci rozwoju w dziedzinie systemów informatycznych;
 • rozumienia konstrukcji sieci korporacyjnych.

Mile widziane będą również:

 • średnie wykształcenie techniczne – elektronika, elektrotechnika, automatyka, telekomunikacja lub pokrewny.

 

Osobom zainteresowanym oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o zlecenia;
 • interesującą pracę w dynamicznym i młodym zespole;
 • miłą i życzliwą atmosferę pracy;
 • owoce w firmie.

 

CV prosimy przesyłać na adres: office.astripolska@astripolska.pl

 

Prosimy o dołączenie klauzuli:

„Oświadczam, iż podając moje dane osobowe, wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Astri Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, jako administratora danych osobowych, w związku z moim uczestnictwem w postepowaniu rekrutacyjnym prowadzonym przez Astri Polska sp. z o.o. w zakresie wskazanym w powyższym życiorysie, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz na zarchiwizowanie ich dla przyszłych ewentualnych rekrutacji.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym udzielam także zgody na kontakt ze strony Astri Polska sp. z o.o.: (i) drogą mailową na podany w mojej aplikacji adres e-mail; (ii) drogą telefoniczną (kontakt telefoniczny), na podany w moim życiorysie numer telefonu – w celu informowania mnie o jego wynikach.

Oświadczam, iż rozumiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że przysługuje mi prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania. Oświadczam również, iż przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być przeze mnie w dowolnym momencie wycofana, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”