INCLUDING
(INnovative CLUster on raDIological and Nuclear emerGencies)

 

 

Celem projektu INCLUDING (INnovative CLUster on raDIological and Nuclear emerGencies) jest zwiększenie know-how oraz rozwój nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych w dziedzinie zapobiegania i zwalczania zagrożeń radiologicznych i nuklearnych. Konsorcjum projektu składa się z 15 partnerów pochodzących z 10 krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy wniosą do projektu infrastrukturę szkoleniową, specjalistyczny sprzęt oraz ekspertów z organizacji medycznych, straży pożarnej, sektora rządowego i administracji samorządowej, organów ochrony porządku publicznego,  instytutów badawczych oraz firm specjalizujących się w rozwoju nowoczesnych technologii. Główną ideą, która przyświeca realizacji projektu, jest by zamiast wyłącznego zrzeszenia partnerów stworzyć „federację”, która umożliwi sprawne dzielenie się wiedzą i doświadczeniami oraz zagwarantuje łatwy dostęp do infrastruktury szkoleniowej oraz specjalistycznego sprzętu wszystkich partnerów. Rozwiązania oraz metodologia opracowana podczas projektu będą prezentowane podczas wspólnych ćwiczeń i demonstracji organizowanych w różnych częściach Europy.

Główne cele projektu INCLUDING:

 1. Optymalizacja wykorzystania posiadanych zasobów i efektywne dzielenie się wiedzą poprzez koncepcję ogólnoeuropejskiej Federacji
 2. Opracowanie scentralizowanego narzędzia do zarządzania zasobami w ramach Federacji
 3. Stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej dla potrzeb zwalczania zagrożeń radiologicznych i nuklearnych z uwzględnieniem integracji nowoczesnych technologii i metodologii szkoleniowych
 4. Wykorzystanie rezultatów i obiektów szkoleniowych opracowanych w ramach poprzednich projektów finansowanych przez Unię Europejską (RAWFIE, CAST, EDEN, CATO, TARGET, IDIRA)
 5. Organizacja wspólnych przedsięwzięć, takich jak: ćwiczenia terenowe i symulacyjne, testowanie urządzeń itp., w celu sprawdzenia funkcjonowania modelu „federacji”.
 6. Współpraca z innymi konsorcjami realizującymi projekty finansowane z funduszy Unijnych. Nawiązanie długoterminowej współpracy, powiększenie Federacji o nowych partnerów, współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Konsorcjum:

 1. Włoska Agencja Nowych Technologii, Energii i Zrównoważonego Rozwoju Ekonomicznego (Lider) - Włochy
 2. Astri Polska - Polska
 3. Instytut Systemów, Inżynierii Komputerowej, Technologii i Nauki (INESC TEC) - Portugalia
 4. Instytut Spraw Międzynarodowych (IAI) - Włochy
 5. Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca w Mediolanie (UCSC) - Włochy
 6. Centrum Kompetencji Bezpieczeństwa Międzynarodowego (ISCC) - Austria
 7. Instytut Frauenhofera - Instytut Transportu i Infrastruktury (FHG IVI) - Niemcy
 8. Straż Graniczna / Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Litwy (NSCOE) - Litwa
 9. Centrum Badań nad Energią Węgierskiej Akademii Nauk (MTA EK) - Węgry
 10. Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach (NKUA) - Grecja
 11. Tekever ASDS - Portugalia
 12. Ministerstwo Obrony Narodowej Grecji (HMOD) - Grecja
 13. Francuska Komisja Energii Alternatywnej i Atomowej - (CEA) - Francja
 14. St. Michel Stad City of Mikkeli SSAV FI
 15. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych/Policja (PSP) - Portugalia

Czas realizacji: 2019-2024

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020