FLIRT-PL
(Fitting LIon Receiver Tests in PoLand)

LION to nazwa odbiornika sygnałów GNSS (Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej) dla satelitów badawczych, obserwacyjnych i telekomunikacyjnych, który będzie wykorzystywany na satelitach i rakietach nośnych operujących na orbitach okołoziemskich :

  •  niskiej - LEO (Low Earth Orbit),
  • średniej - MEO (Medium Earth Orbit),
  •  silnie eliptycznej - HEO (Highly Elliptical Orbit)
  • geostacjonarnej - GEO/GTO (Geostationary/Transfer Orbits).

Rola Astri Polska w Projekcie: Rolą Astri Polska w projekcie było zaprojektowanie oraz produkcja dedykowanego środowiska testowego dla odbiorników GNSS LIOM oraz jego przetestowanie pod kątem konkretnych parametrów.

Konsorcjum: Astri Polska (lider), Airbus Defence and Space

Czas trwania projektu: 2015-2016

42_digital_logo_dark_blue_HI

Projekt jest finansowany są ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Powyższy artykuł jest informacją Astri Polska i nie stanowi oficjalnego komunikatu Europejskiej Agencji Kosmicznej.