FLIGhT
(Flexible environment for GNSS Testing)

Celem projektu FLIGhT (Flexible environment for GNSS Testing) jest zaprojektowanie i stworzenie adaptacyjnego i elastycznego oprogramowania, które pozwoli na zintegrowanie różnego rodzaju aparatury w celu stworzenia kompleksowego środowiska testowego dla odbiorników GNSS z nastawieniem na odbiorniki do zastosowań kosmicznych. Głównym założeniem projektu jest uniwersalność oprogramowania, która pozwoli na testowanie różnego rodzaju odbiorników. Projekt FliGhT jest realizowany dla Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz finansowany z jej środków w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme.

Rola Astri Polska w projekcie: Software opracowany przez Astri Polska zostanie wykorzystany do testowania odbiorników GNSS (z nastawieniem na odbiorniki do zastosowania kosmicznego) przez Europejskie Laboratorium Nawigacyjne wchodzące w skład Centrum Badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej ESTEC. To właśnie tutaj ESA pracuje nad większością swoich flagowych programów. FLIGhT pozwoli na zintegrowanie różnego rodzaju aparatury, w tym emulatorów sygnałów GNSS, systemów zasilających, różnego rodzaju interfejsów. Odbiorniki przetestowane przez oprogramowanie dostarczone przez Astri Polska będą instalowane w satelitach obserwacji Ziemi (orbita LEO), satelitach nawigacyjnych (orbita MEO), satelitach telekomunikacyjnych (orbita GEO) czy rakietach nośnych. Astri Polska jest odpowiedzialna za całokształt prac nad projektem.

Czas realizacji: 2017 –2018

Projekt jest relizowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme.

42_digital_logo_dark_blue_HI