EUCLID

Picture: ESA/C. Carreau
Picture: ESA/C. Carreau

EUCLID to misja astronomiczna realizowana przez  Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) mająca na celu badanie rozszerzania się wszechświata. Pozwoli to lepiej poznać zjawiska związane z ciemną energią oraz ciemną materią.Obserwatorium kosmiczne EUCLID, które zostanie wystrzelone w 2020 r. przez rakietę Sojuz z europejskiego portu kosmicznego w Gujanie Francuskiej. Obserwacje prowadzone będą za pomocą teleskopu ze zwierciadłem o średnicy niemal 1,2 m. Głównym celem aparatury będzie przede wszystkim badanie odległych galaktyk: pomiar ich odkształcenia, odległości i przesunięcia ku czerwieni.

EUCLID to misja astronomiczna realizowana przez  Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) mająca na celu badanie rozszerzania się wszechświata. Pozwoli to lepiej poznać zjawiska związane z ciemną energią oraz ciemną materią.

Rola Astri Polska w projekcie: Astri Polska zaangażowana jest w opracowanie elektrycznych systemów obsługi naziemnej (EGSE: Electrical Ground Support Equipment) dla Pamięci Masowej (MMU: Mass-Memory Unit) sondy kosmicznej.