EO4EP – Earth Observation for Eastern Partnership

EO4EP (Earth Observation for Eastern Partnership) to inicjatywa Europejskiej Agencji Kosmicznej, której celem jest zwiększenie wykorzystania danych satelitarnych w ramach projektów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego prowadzonych w Europie Wschodniej. Cele projektu zostaną zrealizowane poprzez dostarczenie specjalistycznych narzędzi dla instytucji rządowych odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-lądową i rolnictwo. Narzędzia stworzone w ramach projektu będą oparte o technologie satelitarne, wykorzystując głównie darmowe dane pozyskane z satelitów Sentinel. Polska znalazła się w grupie beneficjentów programu obok Gruzji, Armenii i Mołdawii.

 

 


We wszystkich krajach objętych projektem odbędą się także warsztaty "capability building". Ich celem będzie przybliżenie docelowym użytkownikom podstawowych zagadnień związanych z praktycznym wykorzystaniem danych satelitarnych oraz przeszkolenie beneficjentów projektu w zakresie wykorzystania dedykowanych im produktów.

 

 

Rola Astri Polska w projekcie : 

  •   Astri Polska współpracuje z IMGW oraz RZGW we Wrocławiu i w Warszawie w celu dostarczenia serwisu detekcji lodu na wybranych rzekach oraz serwisów, które umożliwią analizę zmian biomasy, co pozwoli na lepsze modelowanie przepływu fali powodziowej.
  •   Lider "Capability Building" odpowiedzialny za organizację warsztatów, których celem jest m.in.: zwiększenie świadomości w zakresie możliwości wykorzystania danych satelitarnych
  • Serwisy dostarczone przez Astri Polska dla potrzeb Polski cechują się dużą uniwersalnością, co umożliwia łatwe zaadaptowanie ich dla innych użytkowników

 

Czas trwania projektu:  2016 - 2018

 

 

Konsorcjum projektowe:

Oficjalna strona projektu: www.eo4sd-eastern.eu


Projekt jest relizowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej

42_digital_logo_dark_blue_HI


powrót do strony głównej

 

 

OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE