TESTY WALIDACYJNE

Astri Polska oferuje:

  • walidację szafy w oparciu o skrypty testowe przygotowane przez dział oprogramowania,
  • walidację urządzeń elektronicznych w sposób ręczny, jeśli jest to wymagane, ale przede wszystkim w sposób automatyczny oparty na środowiskach LabView, C ++, C # i skryptach napisanych w języku Python,
  • stworzenie testowego sprzętu: macierzy połączeń, interfejsów sterowania i programowania dla poszczególnych specyfikacji testowych.

Rozwiązania opracowane przez Astri Polska w tej dziedzinie znalazły zastosowanie w następujących programach kosmicznych: