European Ground Systems – Common Core Integration Contribution

Astri Polska podpisała kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną na realizację projektu European Ground Systems – Common Core Integration Contribution (EGS-CC). Ideą EGS-CC jest opracowanie jednego standardu infrastruktury i oprogramowania, które będą wykorzystywane w procesie montażu, integracji i testowania satelitów i rakiet nośnych oraz w stacjach naziemnych. Dotychczas, programy kosmiczne realizowane przez różne firmy powstawały w oparciu o dedykowane rozwiązania, które nie były ze sobą kompatybilne. Za sprawą EGS-CC opracowany zostanie szereg rozwiązań wykorzystywanych podczas tworzenia misji kosmicznych i zarządzania nimi, ujednolicony dla całego sektora w Europie. Program jest realizowany pod egidą Europejskiej Agencji Kosmicznej, a uczestniczą w nim najwięksi gracze europejskiego sektora kosmicznego, w tym Airbus Defence and Space i Ariane Space.

Rola Astri Polska w projekcie: w ramach projektu EGS-CC Astri Polska będzie pracować nad udoskonalaniem oprogramowania, które będzie wykorzystywane w stacjach naziemnych odpowiedzialnych za kontrolowanie satelitów. Oprogramowanie ma być docelowo kompatybilne językiem programowania EAPL, który ma stać się standardem dla wszystkich programów kosmicznych realizowanych przez pod egidą ESA. Nasze oprogramowanie będzie współpracować z m.in.: nową generacją europejskich satelitów telekomunikacyjnych Eurostar Neo.

Czas realizacji: 2019-2021

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiej Agencji Kosmicznej