EDEN
(End-user driven DEmo for cbrNe)

logo EDEN-color

Projekt EDEN miał na celu wniesienie europejskich możliwości w zakresie zapobiegania i reagowania na zagrożenia typu CBRNE na wyższy poziom integracji.  Wykorzystując m.in. dorobek wcześniej zrealizowanych projektów naukowo-badawczych UE, skoncentrowany jest na organizacji trzech demonstracji technologicznych, gdzie innowacyjne rozwiązania zostaną zweryfikowane podczas międzynarodowych ćwiczeń terenowych. Jest to największy w historii Unii projekt B+R w sferze bezpieczeństwa - jego budżet wynosi 36,5 mln euro. Celem jest stworzenie systemu przygotowania i zabezpieczenia na wypadek groźnych zdarzeń, optymalizacja wymiany informacji, oraz zwiększenie skuteczności działań podmiotów zaangażowanych.

Więcej informacji o projekcie dostępnych na oficjalnej stronie internetowej.

European_UnionProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Siódmego Programu Ramowego w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na podstawie umowy nr 313077.