E-Knot

Celem projektu jest stworzenie silnej współpracy europejskiej w zakresie GNSS (Global Navigation Satellite System – Globalny System Nawigacji Satelitarnej) poprzez wzmocnienie kontaktów pomiędzy edukacją, nauką i przemysłem. Bazując na dotychczasowych działaniach, projekt dąży do utworzenia silnego Europejskiego Trójkąta Wiedzy o GNSS.


Założenia projektu są zgodne z priorytetami programu Horyzont 2020 w zakresie budowania silnej europejskiej współpracy w celu zwiększenie konkurencyjności Europy i przyciągania nowych inwestycji z poza jej obszarów. W obszarze GNSS cel ten może być osiągnięty tylko poprzez inwestowanie w silną współpracę pomiędzy nauką i przemysłem.


W porównaniu do innych projektów w tej dziedzinie, zrealizowanych w poprzednich latach (ERIG, G-TRAIN, GENIUS) E-KNOT skupi się na:

transferze innowacji do przemysłu,

 wspieraniu tworzenia innowacyjnych aplikacji,

 wzmocnieniu współpracy międzysektorowej nawet po zakończeniu projektu.

Astri Polska w projekcie odpowiedzialna jest za:

opracowanie i organizację czterech Technology Road Shows,

promocję i upowszechnianie projektu e-KnoT w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej (kraje Europy Centranej i Wschodniej )

wspieranie współpracy z przemysłem.


Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej.European_UnionProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy nr 641529.
powrót do strony głównej


OBECNE PROJEKTY

PROJEKTY ZREALIZOWANE