E-Knot
(Europejski trójkąt wiedzy o GNSS)

Celem projektu jest stworzenie silnej współpracy europejskiej w zakresie GNSS (Global Navigation Satellite System - Globalny System Nawigacji Satelitarnej) poprzez wzmocnienie kontaktów pomiędzy edukacją, nauką i przemysłem. Bazując na dotychczasowych działaniach, projekt dąży do utworzenia silnego Europejskiego Trójkąta Wiedzy o GNSS.  Założenia projektu są zgodne z priorytetami programu Horyzont 2020 w zakresie budowania silnej europejskiej współpracy w celu zwiększenie konkurencyjności Europy i przyciągania nowych inwestycji z poza jej obszarów. W obszarze GNSS cel ten może być osiągnięty tylko poprzez inwestowanie w silną współpracę pomiędzy nauką i przemysłem.

Czas trwania projektu: 2015-2017

Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej.

 

European_UnionProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy nr 641529.