DEMONSTRACJA I WARSZTATY PROJEKTU D-BOX

W dniach 21 – 22 Maja na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Astri Polska zorganizowała pierwsze praktycznie ćwiczenia oraz warsztaty projektu D-BOX pt. „OSIĄGNIĘCIA EUROPEJSKIEGO PROJEKTU D-BOX: DEMONSTRACJA I WARSZTATY POŚWIĘCONE SYSTEMOWI TOOLBOX V1”.

 

Projekt D-BOX jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. W skład Konsorcjum wchodzi 20 partnerów z 10 krajów Europejskich, w tym 2 partnerów z Polski. Zadaniem projektu jest rozwój i integracja innowacyjnych narzędzi wykorzystywanych w procesie rozminowywania rozległych terenów z min przeciwpiechotnych i amunicji kasetowej w aspekcie humanitarnym.

 

Dwudniowe wydarzenie łączyło w sobie demonstrację i warsztaty poświęcone prezentacji i dyskusji rezultatów projektu po dwóch latach prac nad systemem Toolbox oraz narzędziami wspierającymi działania związane z humanitarnym rozminowywaniem.

 

W pierwszym dniu uczestnicy brali udział w demonstracji systemu Toolbox  i narzędzi projektu D-BOX. Na terenie poligonu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zademonstrowano użycie systemu i narzędzi w scenariuszu opartym na operacji rozminowywania, począwszy od zgłoszenia informacji o wypadku wskutek eksplozji miny, po wykrycie i usunięcie min z danego obszaru. W trakcie realizacji scenariusza zaproszeni goście mieli również możliwość porozmawiania z partnerami konsorcjum i bliższego poznania narzędzi.

 

Drugi dzień wydarzenia poświęcony był dyskusji o zademonstrowanych rozwiązaniach, a przede wszystkim na pozyskaniu opinii na ich temat od praktyków. Sesja warsztatowa pozwoliła sformułować ważne rekomendacje dotyczące rozwoju projektu.

 

Demonstracja i Warsztaty poświęcone systemowi Toolbox v1 były pierwszą tego rodzaju możliwością zaprezentowania wyników projektu D-BOX. Uczestnicy konferencji mieli niepowtarzalną okazję, aby zobaczyć rezultaty pracy konsorcjum na własne oczy oraz omówić je twarzą w twarz z partnerami projektu.

 

Pierwsze opinie o wynikach projektu były pozytywne, a komentarze pomocne do dalszych prac. Kolejna Demonstracja i Warsztaty poświęcone D-BOX odbędą się w pierwszym tygodniu marca 2016 w Neapolu, Włochy. Więcej informacji na oficjalnej stronie projektu.