DEMETER
(DEep SubMicron System-on-Chip (SoC) for Harsh Environment applicaTions using EuRopean Technologies)

DEMETER (DEep SubMicron System-on-Chip (SoC) for Harsh Environment applicaTions using EuRopean Technologies) dostarczy innowacyjne platformy do produkcji i demonstracji układów scalonych SoC (ang. System on Chip), które obecnie nie są dostępne na rynku. Zastosowane rozwiązania spełnią surowe wymagania europejskie, takie jak przy korzystaniu z układów FPGA w trudnych warunkach.

DEMETER to europejski projekt mający na celu odpowiedzi na potrzeby przemysłu europejskiego, zapewniając:

  •  Platformę do opracowania układów FPGA odpornych na dużą dawkę promieniowania jonizującego
  • Drugą platformę dostarczającą europejskim uczestnikom rynku awioniki środki do oceny systemów wielordzeniowych z uwzględnieniem certyfikacji aeronautycznej. Ponadto platforma zawierać będzie układ eFPGA (embedded FPGA) co przyniesie dużą elastyczność w realizacji dedykowanej logiki, takiej jak interfejsy lub układy przyspieszenia sprzętowego sprzężone z rdzeniami procesorowymi.

 Cel projektu:

  • Dostarczyć unikalne, innowacyjne rozwiązania poprzez zintegrowanie dynamicznej częściowej rekonfiguracji, ochrony przez kod natywny (bezpośrednio na chipie i w oprogramowaniu) i technologii produkcji obudów w europejskiej linii pilotażowej dostarczającej obwodów wolnych of kontroli eksportu w całej Unii Europejskiej.
  • Zaoferować platformy obliczeniowej o wysokiej wydajności.

Projekt wpłynie na:

  • Zwiększenie możliwości technicznych i konkurencyjności Europy na światowych rynkach zainteresowanych (satelitów, motoryzacji, awioniki, transportu i energii),
  • Umożliwienie europejskiemu przemysłowi nieograniczonego dostępu do technologii wysokiej wydajności,
  • Poprawienie ogólnych perspektyw europejskiego przemysłu kosmicznego oraz awioniki.

Więcej informacji o projekcie na oficjalnej stronie internetowej..

eniacju-s

Projekt DEMETER jest współfinansowany z funduszy narodowych Polski, Francji, Grecji, Włoch oraz przez wspólne przedsiębiorstwo ENIAC.”