DEDYKOWANE PRODUKTY GEOINFORMACYJNE

Astri Polska oferuje dedykowane produkty geoinformacyjne, opracowane w oparciu o dane pozyskane z satelitów obserwacji Ziemi (optycznych i radarowych). Są to m.in.:

  • numeryczne modele terenu
  • ortofotomapy
  • automatyczne algorytmy (detekcja wody, lodu, analiza biomasy, detekcja zmian terenu)

Rozwiązania opracowane przez Astri Polska w tej dziedzinie zostały wykorzystane w następujących projektach: